OSMANLI DÖNEMİ

“Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer” beyiti ünlü divan şairi Hayâlî’ye aittir. 1557 yılında Edirne’de vefat eden bu ünlü şairimizin yaptırdığı cami, çeşme ve ön kısımdaki kabri tarihi belli olmayan bu fotoğrafta görülmektedir.     1942 senesinde Caminin hâziresi yok edilir, Cami’nin ise mülk olarak satılmasına karar verilir. 22…

Devamı için