OSMANLI DÖNEMİ SINIRLARIMIZ DIŞINDA KALAN TOPRAKLAR