AVUSTURALYALI VE YENİ ZELANDALI ASKERLER! OYUNA GETİRİLDİNİZ BU SAVAŞI KAZANAMAZSINIZ BURADA ANCAK EVİNİZDEN UZAKTA ÖLÜR YA DA AÇ VE SUSUZ KALIRSINIZ. İNGİLİZLER, O DOYMAK BİLMEYEN HÜKÜMRANLIK İSTEKLERİ VE BEYHUDE ZAFER TEŞEBBÜSLERİ İLE HEPİNİZİ HEBA EDECEK…            

Devamı için

Abdülkadir Merâgî’nin rast makamında, düyek usûlünde kârçe‘si: âmed nesîm-i subh-dem / tersem ki âzâreş kuned tahrîk-î zülf-i anbereş / ez hâb bîdâreş kuned sultân-ı mâ sultân-ı mâ / rahmet bekun ber cân-ı mâ an dem ki cân ber leb-resîd / hem-râh kun îmân-ı mâ (Esen sabah rüzgârının sevgiliyi rahatsız etmesinden…

Devamı için

1957 senesinde Karacaahmet mezarlığında yapılan katliam, Chp zihniyeti değil, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yıllar… “Süheyl Ünver’in bu fotoğrafa ilişkin açıklaması: “Bu sene 18. defa Karaca Ahmed’de. 22.X.1957. Bugün Karaca Ahmed’i bozacak mühendislerle buluştuk. He­kimbaşı Benderekli Mehmed Said Efendi’nin (vefatı 1242) taşını ve oğlu­nun taşını istimlâke tâbî olmayacak iç kısmına nakl…

Devamı için