OSMANLI DÖNEMİ – SINIRLARIMIZ DIŞINDA KALAN TOPRAKLAR