SOVYETLER BİRLİĞİ

Fotoğraftaki Sovyet denizaltı subayının adı Vasili Arkhipov olup kendisi gerçek manada “Dünyayı kurtaran adam”dır. 1962 yılında Amerika ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan Küba krizinde Küba’yı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetleri bir Sovyet denizaltısını fark eder ve sualtı bombaları ile yüzeye çıkmasını sağlamaya çalışır. Çaresizlik içindeki denizaltı kaptanı son olarak…

Devamı için