MUSİKİ

Abdülkadir Merâgî’nin rast makamında, düyek usûlünde kârçe‘si: âmed nesîm-i subh-dem / tersem ki âzâreş kuned tahrîk-î zülf-i anbereş / ez hâb bîdâreş kuned sultân-ı mâ sultân-ı mâ / rahmet bekun ber cân-ı mâ an dem ki cân ber leb-resîd / hem-râh kun îmân-ı mâ (Esen sabah rüzgârının sevgiliyi rahatsız etmesinden…

Devamı için

“Gamzêdêyim deva bulmam” , “Bu akşam gün batarken gel”, ve aşağıda paylaştığım “Hüseyni Saz Semaisi” gibi harika eserlerin bestekârı Kemani Tatyos Efendi hayatının son demlerinde epey sıkıntılar çekmiş ve cenaze merasimi pek bir kimsesiz ve hazin olmuştu. Kadim dostu “Ahmet Rasim” vefatından sonra Tasvir-i Efkâr’a aşağıdaki makaleyi yazmıştı.   “Evahir-i…

Devamı için