HİCAZ BÖLGESİ

Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Padişah ve İslam Halifesi 5. Mehmed Reşad tarafından 14 Kasım 1914 günü tebliğ edilen cihad ilanının metni aşağıdaki gibidir. İslâmiyyet aleyhine tehacüm-ü âda (düşman saldırısı) vâ­ki ve memalik-i İslâmiyyenin gasb ü gareti (zorla alınması ve yağmalanması) ve nüfus-u İslâmiyyenin sebi ve esir edilmele­ri mütehakkak olunca…

Devamı için