CUMHURİYET DÖNEMİ

Cumhuriyet dönemine ait ilginç bilgiler, yazılar ve fotoğraflar…

Atatürk’ ün annesi Zübeyde hanımın sökülen mezar taşı Latife Hanım’ın yazdırdığı kitabe, kelimesi kelimesine şöyle diyor: “Hüve’l-bâki. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin vâlide-i muhteremleri Zübeyde Hanım’ın ruhuna rızâen lillâhi’l-Fâtihâ. Sene 1338 (1923).”  

Devamı için

1957 senesinde Karacaahmet mezarlığında yapılan katliam, Chp zihniyeti değil, Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu yıllar… “Süheyl Ünver’in bu fotoğrafa ilişkin açıklaması: “Bu sene 18. defa Karaca Ahmed’de. 22.X.1957. Bugün Karaca Ahmed’i bozacak mühendislerle buluştuk. He­kimbaşı Benderekli Mehmed Said Efendi’nin (vefatı 1242) taşını ve oğlu­nun taşını istimlâke tâbî olmayacak iç kısmına nakl…

Devamı için