ATATÜRK

Atatürk’ ün annesi Zübeyde hanımın sökülen mezar taşı Latife Hanım’ın yazdırdığı kitabe, kelimesi kelimesine şöyle diyor: “Hüve’l-bâki. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin vâlide-i muhteremleri Zübeyde Hanım’ın ruhuna rızâen lillâhi’l-Fâtihâ. Sene 1338 (1923).”  

Devamı için